Diensten

Naast de complete zorgontwikkelcirkels kan Campusz.org ook afzonderlijke diensten leveren die in uw specifieke situatie beter passen of in het proces meer flexibiliteit geven. Campusz.org heeft haar activiteiten zodanig georganiseerd dat in een eerste fase los  bepaalde diensten kunnen worden afgenomen om vervolgens in een latere fase diensten kunnen worden uitgebreid. Elke dienst afzonderlijk is gericht op een bepaalde problematiek en heeft een andere dienst sec gezien niet nodig voor een resultaatgerichte toepassing.

Consultancy

Het zorglandschap is de afgelopen decennia in complexiteit toegenomen. Zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden staan voor de uitdaging de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten voor de samenleving te verlagen. Elke afzonderlijke organisatie die participeert in de zorgketen staat voor deze uitdaging. Onze jarenlange ervaring met complexe vraagstukken hebben ons overzicht en inzicht gegeven in de zorgproblematiek. Vanuit die unieke positie zijn wij in staat u van raad en daad te voorzien ten einde uw bedrijf of organisatie duurzaam te verbeteren.

Projectbegeleiding

Veel zorgorganisaties die hun product en of dienst willen verbeteren kunnen dat maar beperkt doen vanuit de staande organisatie. Dit heeft als oorzaak dat de specifieke kennis binnen een organisatie ontbreekt en niet is te onderhouden. Campusz.org werkt met een secuur opgebouwd netwerk van professionals uit de zorg en vastgoed die in staat zijn kwalitatief duurzame oplossingen te implementeren en te realiseren. In korte tijd kan voor uw probleem of vraagstelling een projectorganisatie worden ingericht en opgeschaald die het noodzakelijke (kwalitatieve) niveau heeft. Hierbij zijn wij eindverantwoordelijk voor het resultaat en leveren wij “turn key” de oplossing.

Bemiddeling

Vraag en aanbod lijken in de huidige gedigitaliseerde samenleving via virtuele netwerken eenvoudig bij elkaar te komen. De complexiteit en diversiteit van veel zakelijke vraagstukken vereisen echter nog altijd veel menselijke expertise en kennis om tot een goede match en resultaat te komen. Door onze jarenlange ervaring en ons ruime (digitale)netwerk in (zorg)vastgoed, personeel en/of soft en hardware zijn wij in staat die kwaliteit te leveren die noodzakelijk is voor een duurzaam resultaat.

Praktijkonderzoek

Kwaliteit in de zorg, een effectieve en efficiënte zorgketen en de cliënt centraal zijn in het huidige zorglandschap actuele onderwerpen. Data is van cruciaal belang voor het steeds opnieuw verbeteren van de zorg en het helder krijgen van de problematiek. Ons praktijkonderzoek draait volledig om de cliënt en cliëntvraag en is gericht op het naar boven brengen van een breed scala aan gegevens (variërend van bijv. klantvraag via doorlooptijd tot aan financieel) die relevant is voor innovatie en ontwikkeling. Alle functies, rollen en instanties die relevant zijn in de zorg waardeketen worden doorgelicht op input/output kwaliteitsindicatoren die in samenhang en integraal worden geanalyseerd. Het resultaat is de basis voor het definiëren en bepalen van vervolgstappen en verbeteringen aan het proces.

Detachering

Vraag en aanbod van personeel in de zorg blijft door de jaren heen een immer terugkerend onderwerp. Elke zorginstelling of zorg gerelateerd bedrijf kent deze problematiek en wordt daarmee keer op keer geconfronteerd. Voor het ontwikkelen en innoveren van de zorg en de zorgketen zijn steeds opnieuw nieuwe kennis, skills en vaardigheden noodzakelijk die niet zomaar voorhanden zijn in de arbeidsmarkt. Ons secuur opgebouwde netwerk van professionals in de zorg maar ook in de aanpalende sectoren voorziet in uw vraag naar kwalitatief goed personeel van tijdelijke aard.

Woon-zorg concepten

Wanneer wij ouder worden of te kampen hebben met een blijvende beperking, hechten wij steeds meer waarde aan onze leefomgeving en kwaliteit van wonen en leven. Autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid zijn belangrijke waarden voor deze levenskwaliteit maar onze woon en leefomgeving is daar niet of nauwelijks op ingericht. Onze woon-zorgconcepten zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk in hun bestaande woonomgeving te laten wonen en leven door de bestaande instanties, bedrijven en instellingen naadloos (digitaal) te verbinden. Services, diensten en zorg worden in het concept integraal en individueel op maat aangeboden om deze levenskwaliteit te realiseren.