Ontwikkelingsfilosofie

De wereld verandert in rap tempo en het lijkt wel of de veranderingen in snelheid toenemen. Hoe houd ik als mens of als organisatie gelijke tred met deze veranderingen en ontwikkelingen? Onze filosofie is dat dit alleen mogelijk is indien wij als mens of als organisatie ons steeds opnieuw aanpassen aan de omgeving, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijven leren. Dit continue proces staat haaks op het af en toe bijstellen van houding en gedrag of bedrijfsopzet om de druk van buitenaf het hoofd te bieden. Onze overtuiging is dat dit leren te leren is en integraal in de bedrijfsvoering aan te leggen is.

Campusz.org streeft ernaar om dit denken bij mensen, organisaties en autoriteiten aan te leggen om de zorg en kwaliteit van leven immer te verbeteren. Hierbij wordt getracht de organisatie autonoom te laten leren zonder dat additionele externe interventies nog noodzakelijk zijn resulterend in een lerende organisatie.