Over campusz.org

Campusz.org brengt mensen, bedrijven en organisaties bijeen om zorg en woonvraagstukken gezamenlijk op te lossen ieder vanuit zijn of haar rol. Het streven hierbij is de kwaliteit van leven op basis van integrale zorg te verhogen en te verbeteren. Dit beperkt zich niet tot louter zorggerelateerde partijen maar eenieder die onderdeel uitmaakt van de puzzel.

De samenleving neemt toe in diversiteit met verscheidenheid in leeftijd, cultuur, lichamelijke gesteldheid en bijvoorbeeld onze manier van leven. De traditionele aanpak op verschillende terreinen speelt onvoldoende in op onze individuele wensen gedurende ons hele leven. Deze “traditionele” aanpak is geënt op het uitsluiten en/of scheiden van mensen en resulteert bijvoorbeeld in de zorg in te hoge kosten en een te lage kwaliteit.

Wij van Campusz.org geloven dat iedereen meetelt en mee moet doen in onze samenleving, vanaf geboorte tot aan overlijden. Het rigide indelen van onze verschillende levensfasen (geboorte, jeugd en onderwijs, gezin, carrière en pensioen) en bovengenoemde verscheidenheid met de daarop gebaseerde separate zorg, maakt dat wij een onnodig lage levenskwaliteit tegen een te hoge prijs realiseren.

Maar hoe doe je dat dan? Campusz.org maakt gebruik van de bestaande diversiteit in de directe (woon)omgeving van onszelf uitgaande van wat wij nodig hebben om vitaal onderdeel uit te maken van “ons” leven. Hiertoe transformeren wij een bestaande leefomgeving naar een omgeving waar werken, wonen, zorg, sport en vrijetijdsbesteding integraal onderdeel van uitmaken. Iedereen participeert naar kunnen en wordt door de diversiteit aan zorgconcepten, service en diensten in de gelegenheid gesteld dit te realiseren.

Campusz.org brengt zorginstellingen, vastgoedbedrijven, gemeenten en overheden, patiëntenverenigingen, verzekeraars, software/hardwarebedrijven, retail, horeca en dienstenbedrijven bij elkaar ten einde kwaliteit van leven van de cliënt duurzaam te verbeteren. Het (digitaal) verbinden van deze mensen, bedrijven en instellingen, gericht op de individuele wensen van de cliënt, is de sleutel naar deze kwaliteit.